‘Wat is dit?’

Het begon op een verjaardag, in 2002.

Kon je het een beetje vinden?
– Dat had je nou niet hoeven doen!
– En, voel je je een beetje jarig?
– Wat heb je open?
– Ha, daar ben je! We waren je al kwijt!
– Ik heb speciaal een plekje voor je vrijgehouden.
– We hadden het net over je.

Ze bleven maar voorbijkomen: zinnetjes die we allemaal kennen, herkennen en – niet in de laatste plaats – zelf óók gebruiken, zonder dat we daar ooit bij stilstaan.

Ze bleken niet alleen op verjaardagen maar in talloze vertrouwde situaties voorkomen om als talig smeermiddel een gesprek op gang te houden.

We zijn deze standaardzinnetjes dagelijkse clichés gaan noemen. En we zijn ze gaan opschrijven. Sinds 2012 delen we ze op het Twitter-account @dagelijkscliche. Elke dag één cliché. En soms iets meer.

‘En u is?’

Wouter en Pepijn kunnen heel precies luisteren, hebben een fijn taalgevoel en het juiste gevoel voor ironie

Marc van Oostendorp, taalkundige

Dagelijks Cliché wordt sinds 2012 gemaakt door de ‘clichémannetjes’ Pepijn Hendriks en Wouter van Wingerden. Pepijn en Wouter worden allebei blij van taal.

Pepijn Hendriks

Pepijn Hendriks — Taalmannetje

Pepijn studeerde Slavische talen, doceerde Nederlands in Polen en werkte van 2002 tot 2005 als taaladviseur bij het Genootschap Onze Taal. Na zijn promotie op een 17e-eeuws manuscript in 2011 doet hij onderzoek en werkt hij als eindredacteur, onder meer voor NRC.

Wouter van Wingerden

Wouter van Wingerden — Doet iets met taal

Wouter studeerde Nederlands en was dertien jaar taaladviseur bij het Genootschap Onze Taal. Hij schrijft en vertelt graag over taal in oude en nieuwe media, sinds oktober 2015 voor zijn eigen onderneming: Doet iets met taal.